Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Nuklearni raspadi

Previous Chapter Next

Atomsku jezgru prikazujemo kao gdje je Z maseni broj tj. broj protona i neutrona u jezgri, a A atomski broj tj. broj protona u jezgri.

 čestica je jezgra helija . raspad simbolički prikazujemo kao:

 čestica je elektron. Pri raspadu jedan neutron iz jezgre prelazi u jedan proton i jedan elektron. raspad simbolički prikazujemo kao:

 čestica je pozitron. Pri raspadu jedan proton iz jezgre prelazi u jedan neutron i jedan pozitron. raspad simbolički prikazujemo kao:


      

© Hologram 2005-2019