Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-02-I164 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

(1F4)16 : (1100100)2 =

1. (5)10                           2. (0.5)10                        3. (100)10                       4. (1)10

Prvo pretvorimo oba broja u decimalni oblik:

(1F4)16 = 1×162 + 15×161 + 4×160 =

             = 1×256 + 15×16 + 4×1 = (500)10

(1100100)2 = 1×26 + 1×25 + 0 + 0 + 1×22 + 0 + 0 =

                   = 64 + 32 + 4 = (100)10

Sada podijelimo dva decimalna broja:

(500)10 : (100)10 = (5)10


      

© Hologram 2005-2019