Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-282 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Koliko litara 60 % - og alkohola treba miješati s 5 litara 82 % - og alkohola da bi se dobila smjesa jakosti 73.75 %?

1. 2                                2. 3                                3. 4                                4. 5

Uvedimo oznake:

 - volumeni komponenata
 - koncentracije alkohola u komponentama
 - volumeni čistog alkohola u komponentama
 - ukupni volumen, koncentracija alkohola i volumen alkohola u smjesi

*3 L


      

© Hologram 2005-2019