Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-284 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Točke  i  su redom polovišta stranica AB i CA, a  je vrh trokuta ABC. Površina je tog trokuta jednaka:

1. 4                                2. 8                                3. 12                              4. 16

Točka  je polovište stranice AB, pa su njene koordinate:

Odatle je:

Točka A ima koordinate .

Na isti način nađemo koordinate točke C, preko polovišta :

Točka C ima koordinate .

Iz slike vidimo da je  stranica trokuta, a  visina na tu stranicu.

Površina trokuta je:


      

© Hologram 2005-2019