Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-361 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Rješenje jednadžbe  pripada skupu:

1.                            2.                            3.                         4.

Član  napišemo kao :

Isto tako član  možemo napisati kao :

2 i 3 su prosti brojevi pa jednadžba može biti zadovoljena samo ako je .

Rješenje pripada skupu .


      

© Hologram 2005-2019