Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-365 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Koliko se različitih željezničkih kompozicija može sastaviti od lokomotive, 3 jednaka putnička i 3 jednaka teretna vagona?

1.                              2.                               3.                            4. 3!

Lokomotiva je samo jedna i uvijek je na prvom mjestu, pa se zadatak svodi na pitanje:

"Na koliko načina možemo permutirati 3 jednaka teretna i 3 jednaka putnička vagona?"

Svih 6 vagona možemo permutirati na 6! načina.

Taj broj moramo podijeliti sa brojem načina na koji možemo permutirati vagone koje međusobno ne razlikujemo (jednake).

3 jednaka putnička vagona možemo permutirati na 3! načina, a tako i 3 jednaka teretna vagona na 3! načina.

Ukupni broj različitih kompozicija je


      

© Hologram 2005-2019