Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-505 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Koliko ima troznamenkastih brojeva?

1. 9000                          2. 900                            3.                          4.

Najmanji troznamenkasti broj je 100, a najveći 999.

Ukupno ih ima .

To možemo dobiti i računom kombinatorike.

Prvu znamenku možemo izabrati na 9 načina (sve osim nule), a drugu i treću na po 10 načina (sve su dozvoljene).

Ukupni broj mogućnosti izbora je:


      

© Hologram 2005-2019