Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-510 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Koliko ima parnih troznamenkastih brojeva?

1. 450                            2. 900                            3.                               4.

Najmanji parni troznamenkasti broj je 100, a najveći 998.

Kako je svaki drugi paran, ukupno ih ima:

Isto možemo izračunati i primjenom kombinatorike.

Prvu znamenku možemo izabrati na 9 načina (sve osim nule), drugu znamenku na 10 načina (sve su dozvoljene), a treću na 5 načina (0, 2, 4, 6 ,8) da bi broj bio paran.

Ukupni broj mogućih izbora je:


      

© Hologram 2005-2019