Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 SF-04-35 - Prijemni ispit FSB 2004

Previous Chapter Next

Gustoća jedne vrste čelika na  iznosi . Odredite gustoću tog čelika na  ako mu je koeficijent linearnog rastezanja u cijelom temperaturnom intervalu iznosa .

1.   2.   3.   4.   5.

Označimo s  koeficijent volumnog rastezanja, a s  koeficijent linearnog rastezanja koji je zadan. Približno je  .

Povećanje volumena pri zagrijavanju je

Gustoća tijela je , a kako se masa ne mijenja, imamo:


      

© Hologram 2005-2019