Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 SM-04-17 - Prijemni ispit FSB 2004

Previous Chapter Next

Skup rješenja nejednadžbe:  unutar intervala  je

1.                2.           3.           4.           5.

Na trigonometrijskoj kružnici je označen interval u kojem je .

Rubovi intervala su na:

Rubovi nisu uključeni u interval (strogoveće) pa su zagrade kose.


      

© Hologram 2005-2019