Search
Friday, November 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 SM-04-20 - Prijemni ispit FSB 2004

Previous Chapter Next

Površina jednakokračnog trapeza osnovice duljine 7 i 3 i kraka duljine 4 iznosi

1.                 2.                3.                4.                5.

Trapez je jednakokračan pa visine spuštene iz vrhova uz manju osnovicu određuju odsječke na većoj osnovici koji su jednaki i iznose .

Iz pravokutnog trokuta možemo odrediti visinu trapeza:

Površina trapeza je:


      

© Hologram 2005-2019