Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-03-31 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Automobil se kreće stalnom brzinom duž horizontalne ceste po kružnoj putanji polumjera 150 m. Koeficijent statičkog trenja između guma i površine ceste je 0.85. Koju maksimalnu brzinu automobil može imati, a da ne proklizava?

A. 24.1         B. 35.4          C. 26.7         D. 38.4         E. 31.3


Sila trenja izjednačava centrifugalnu silu:


      

© Hologram 2005-2019