Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-03-35 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Dva su tijela vezana tankom niti i leže na glatkoj vodoravnoj podlozi. Prvo tijelo ima masu 60 g, a drugo tijelo ima masu 120 g. Kolikom najvećom silom možemo vući prvo tijelo da nit, koja može izdržati silu od 6 N, ne pukne?

A. 6 N                  B. 7 N                  C. 8 N                  D. 9 N                  E. 10 N


 - sile kojom povlačimo sustav dva tijela

*- napetost niti koja povlači drugo tijelo

Tijela su povezana preko niti i gibaju se skupa akceleracijama. Primjenimo Newtonov zakon gibanja na silu , koja djeluje na oba tijela:

Newtonov zakon za silu , koja djeluje na tijelo :

Kritična sila na kojoj nit puca je , pa je:


      

© Hologram 2005-2019